От 15.06.2017г. стартира приемът на заявления по програма „Ваучери за заети лица“, Съфинансирана от оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В силата на управляващ орган, Министерството на труда и социалната политика отпуска 50 000 000 лева за обучения, в полза на заети лица на трудов договр в предприятия, със средно или по-ниско образование. За по-голямо улеснение те имат възможност да подават своите заявления за проекта по електронен път, а също и в бюрата по труда. Подобно на проектите Аз мога и Аз мога повече, тук стойността на ваучерите не е променена. Съответно за първа степен на обучение, включваща 300 учебни часа- 600 лв. За втора степен с продължителност 600 учебни часа- 1200 лв. За трета степен на обучение с 960 учебни часа- 1800 лв. При езиковите обучения, които са част от ключовите компетентности и съдържат не по-малко от 300 учебни часа- 700 лв. Това, което е ново за тази програма е, че лица, възползвали се от ваучери по предходните програми, могат да го направят отново. Трябва да се избере друга специалност или езиково обучение, ако едно лице вече се е обучавало за такава в предишните години. Не се позволява дистанционна форма на обучение. Тук тя е само присъствена. 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ 

Ключови компетентности  Ниво Начало Хорариум уч.ч.  Населено място 
Английски език  /А1, А2, В1, B2, C1,C2/ 11.09.2017г. 300 гр. София
Английски език  /А1, А2, В1, B2, C1,C2/ м. април 2018г. 300 гр. София
Английски език  /А1, А2, В1, B2, C1,C2/ м. април 2018г. 300 с. Абланица, Г.Делчев 
Английски език  /А1, А2, В1, B2, C1,C2/ м. април 2018г. 300 с. Гърмен, Г.Делчев 
Английски език  /А1, А2, В1, B2, C1,C2/ м. април 2018г. 300 гр. Хаджидимово, Г. Делчев 
Испански език /А1, А2, В1, B2, C1,C2/ м. април 2018г. 300 гр. София
Немски език  /А1, А2, В1, B2, C1,C2/ м. септември 2017г. 300 гр. София
Руски език  /А1, А2, В1, B2, C1,C2/ при сформиране 300 гр. София
Гръцки език  /А1, А2, В1, B2, C1,C2/ при сформиране 300 гр. София
Дигитална компетентност
Word, Excel, Power Point, Internet
при сформиране 45 гр. София
Дигитална компетентност
Word, Excel, Power Point, Internet
14.10.2017г. 45 гр. Добрич 
Специалност за професионално обучение Код СППОО Начало Хорариум уч.ч. Населено място 
ИЗКУСТВА        
Графичен дизайн 2130701 28.10.2017г. 960 гр. София
ИНФОРМАТИКА        
Икономическа информатика  4820101 при сформиране 960 гр. София
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ        
Оперативно счетоводство 3440301 21.10.2017г. 960 с. Абланица, Г.Делчев 
Оперативно счетоводство 3440301 при сформиране 960 гр. София
Бизнес-администрация 3460101 11.11.2017г. 960 гр. Добрич 
Бизнес-администрация 3460101 09.09.2017г. 960 гр. Хаджидимово, Г. Делчев 
Бизнес-администрация 3460101 09.09.2017г. 960 с. Гърмен, Г.Делчев 
Бизнес-администрация 3460101 при сформиране 960 с. Абланица, Г.Делчев 
Маркетингови проучвания 3420201 09.09.2017г. 660 гр. Хаджидимово, Г. Делчев 
Маркетингови проучвания 3420201 при сформиране 660 гр. София
УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА        
Организация на хотелиерството 8110101 при сформиране 960 гр. София
Производство на кулинарни изделия и напитки  8110701 при сформиране 660 гр. София
Производство на кулинарни изделия и напитки  8110701 08.10.2017г. 660 гр. Гоце Делчев
Фризьорство 8150101 16.09.2017г. 660 гр. София
Фризьорство 8150101 10.09.2017г. 660 с. Огняново, Г. Делчев
Фризьорство 8150101 11.09.2017г. 660 гр. Гоце Делчев
Организация и технология на фризьорските услуги 8150102 при сформиране 960 гр. София
Козметика 8150201 16.09.2017г. 660 гр. София
Козметика 8150201 10.09.2017г. 660 с. Огняново, Г. Делчев
Козметика 8150201 11.09.2017г. 660 гр. Гоце Делчев
Организация и технология на козметичните услуги  8150202 при сформиране 960 гр. София
Маникюр, педикюр и ноктопластика 8150301 16.09.2017г. 660 гр. София
Маникюр, педикюр и ноктопластика 8150301 при сформиране 660 с. Огняново, Г. Делчев
Маникюр, педикюр и ноктопластика 8150301 11.09.2017г. 660 гр. Гоце Делчев
Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност 8150302 при сформиране 960 гр. София
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Новини

Warning: mysqli_stmt::bind_param() [mysqli-stmt.bind-param]: Number of variables doesn't match number of parameters in prepared statement in /home/cookcit/public_html/royal2006.bg/index.php on line 322
ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

На основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г. на 12.12.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Във връзка с влязъл в сила от 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове предстои адаптиране на Насоките за кандидатстване към новата нормативна уредба. Управляващият орган се ангажира, след синхронизацията с влезлия в сила закон, на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ и обобщаване на постъпилите коментари, да обяви за открита процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

27-01-2016 12:00 повече
НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ПОДАЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК – 19.11.2015 Г.

Започва искането на пояснителна информация от кандидатите, подали проектни предложения в рамките на втория срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

27-01-2016 11:59 повече
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ РАЗПРЕДЕЛЯ 30 МЛН. ЛВ. ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, КОИТО НАЕМАТ БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 Г.

От 13.01.2016г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

27-01-2016 11:56 повече
ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ДНЕС!!!

Курсове по английски език за възрастни.

27-01-2016 11:36 повече
"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

Процедурата цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

01-12-2015 16:57 повече
ПОДМЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Официалният - втори прием на заявления за подпомагане по ПОДМЯРКА 4.2. по реда на Наредба № 20 от 2015г., стартира на 30.11.2015г. и приключва на 18.12.2015г., включително.

01-12-2015 16:50 повече
„НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015". 

24-08-2015 17:06 повече
БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

Към момента Министерство на труда и социалната политика, и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси разработват новите схеми за обучения с ваучери.

25-07-2015 17:42 повече
Стартира сесия за набиране на проектни предложения по схема „АКТИВНИ“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”.

Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта.

10-07-2015 18:00 повече
Стартира сесия за набиране на проектни предложения по схема „НОВО РАБОТНО МЯСТО” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”.

Схемата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, като тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. 

09-07-2015 18:00 повече
Започва приемът за енергийните помощи за сезон 2015/2016

Приемът на молби - декларации в дирекция „Социално подпомагане” за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. започва от утре 01. 07 , като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г. 

30-06-2015 17:00 повече