Специалистите и експертите от "Роял-2006" ЕООД консултират инвеститори и предприемачи от разнообразни сектори.

Щом имате инвестиционна идея, можете да се обърнете към нас, за да установим дали има възможност вашата идея да бъде подпомогната финансово чрез някоя от европейските програми. Ние ще ви разясним възможностите за кандидатстване, условията по програмите, сроковете, дори и трудностите. Освен това ще направим и предварителна оценка, с която да определим дали сте допустими и какви са шансовете ви за успех.

При нас може да получите:


Консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми

Този процес е свързан с редица изисквания и предпоставки. Чрез една лична консултация, предоставена от наши експерти, вие ще можете да разберете дали вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това.

В случай, че решите да кандидатствате по някоя програма, може да се доверите на екпертите ни, които ще изработят вашия проект.

 

Кариерно консултиране

Кариерната консултация цели да определи какви кариери и/или академични специалности са подходящи за определен човек. Може да получите подробна обратна връзка за това как да се възползвате от силните си страни, какви или кои университети, компании или организации са подходяща цел за вас.

В зависимост от целите и интересите ви, можем да предложим интерактивни обучения, използващи разнообразни форми – лекции, дискусии, ролеви игри, тренинги, казуси и симулации.

Според нуждите на нашите клиенти, организираме семинари на специфични теми, в които да усъвършенстват уменията си, както и обучения на високо професионално ниво.

 

Консултации относно изготвяне на бизнес документация и поведение по време на интервю

 Конкурентният трудов пазар налага търсещите работа лица да презентират професионалните си и личностни качества по най-добрия начин, ангажирайки вниманието на работодателя.

Ако изпитвате неувереност при правилното оформяне на документите си за кандидатстване, то ние ще ви съдействаме в изготвянето на автобиография, писането на атрактивно резюме, професионално CV или мотивационно писмо.

Доказано е, че хората се представят много по-добре на интервю, след като са направили упражнително такова с консултант. Кандидатите, които са правили пробни интервюта с консултант, са много по-спокойни и приветливи, създават добро първо впечатление и имат готови отговори за въпросите, които им се задават. Ако се чувствате неподготвени за интервю, ако не знаете какви въпроси да очаквате и как най-правилно да отговорите, доверете се на помощта на нашите професионални консултанти.

Те ще ви дадат полезни съвети за стила на поведение, подходящото облекло за случая и как самоуверено да демонстрирате силните си страни.

На база на позицията и компанията, за която сте поканени на интервю, той ще подготви примерен сценарий. Заедно ще отработите основните ситуации в ролева игра, за да отидете уверени и подготвени.

 

Безплатни консултации за актуални обучения, свързани с вашето личностно и професионално развитие


Безплатни консултации за възможностите за обучение по европрограми за работодатели и физически лица

Новини

Warning: mysqli_stmt::bind_param() [mysqli-stmt.bind-param]: Number of variables doesn't match number of parameters in prepared statement in /home/cookcit/public_html/royal2006.bg/index.php on line 322
ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

На основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г. на 12.12.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Във връзка с влязъл в сила от 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове предстои адаптиране на Насоките за кандидатстване към новата нормативна уредба. Управляващият орган се ангажира, след синхронизацията с влезлия в сила закон, на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ и обобщаване на постъпилите коментари, да обяви за открита процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

27-01-2016 12:00 повече
НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ПОДАЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК – 19.11.2015 Г.

Започва искането на пояснителна информация от кандидатите, подали проектни предложения в рамките на втория срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

27-01-2016 11:59 повече
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ РАЗПРЕДЕЛЯ 30 МЛН. ЛВ. ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, КОИТО НАЕМАТ БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 Г.

От 13.01.2016г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

27-01-2016 11:56 повече
ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ДНЕС!!!

Курсове по английски език за възрастни.

27-01-2016 11:36 повече
"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

Процедурата цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

01-12-2015 16:57 повече
ПОДМЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Официалният - втори прием на заявления за подпомагане по ПОДМЯРКА 4.2. по реда на Наредба № 20 от 2015г., стартира на 30.11.2015г. и приключва на 18.12.2015г., включително.

01-12-2015 16:50 повече
„НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015". 

24-08-2015 17:06 повече
БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

Към момента Министерство на труда и социалната политика, и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси разработват новите схеми за обучения с ваучери.

25-07-2015 17:42 повече
Стартира сесия за набиране на проектни предложения по схема „АКТИВНИ“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”.

Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта.

10-07-2015 18:00 повече
Стартира сесия за набиране на проектни предложения по схема „НОВО РАБОТНО МЯСТО” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”.

Схемата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, като тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. 

09-07-2015 18:00 повече
Започва приемът за енергийните помощи за сезон 2015/2016

Приемът на молби - декларации в дирекция „Социално подпомагане” за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. започва от утре 01. 07 , като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г. 

30-06-2015 17:00 повече